Tarief

Het consulttarief bedraagt € 87,=

Het consult wordt direct afgerekend. U krijgt een nota mee, deze kunt U indienen bij Uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarde:
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Voorkom dit en meld uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af.

Vergoeding