Tarief

Het consulttarief bedraagt € 85,=

Het consult wordt direct afgerekend.

Betalingsvoorwaarde:
Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Voorkom dit en meld uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af.

Vergoeding